خاصیت توکسین بایندری عصاره مخمر


بطور کلی 15 الی 30 درصد از دیواره حاوی بتاگلوکان و مانان است. این ترکیبات از پلی ساکاریدهای دیواره مخمر می باشند. ساختار مانان مشابه ساختار محل اتصال ترکیبات پاتوژن بر روی دیواره روده می باشد. بنابراین با اتصال به این ترکیبات مانع اتصال آن ها به دیواره روده جاندار می شود. از آنجا که آنزیم های گوارشی توانایی هضم مانان را ندارند کمپلکس مانان-پاتوژن از بدن حذف می گردد. ساختاره دیواره مخمر به نحوی است که جایگاه مناسبی را برای اتصال مایکوتوکسین ها (آفلاتوکسین A) فراهم می آورد. برهمکنش های بین مولکولی از قبیل باندهای هیدروژنی و نیروهای واندروال منجر به تشکیل کمپلکس پلی ساکارید – توکسین شده که مانع از جذب مایکوتوکسین می شود. بتاگلوکان با اتصال به رسپتورهای سطحی سلول های ایمنی منجر به فعال شدن سیگنال های ایمنی و در نتیجه سبب تهییج پاسخ ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی می شود.

باتوجه به امکان وجود آفلاتوکسین A در محصولات لبنی بویژه شیر، استفاده از عصاره مخمر به واسطه خاصیت توکسین بایندری  می تواند در نهایت منجر به حذف مایکوتوکسین های سرطان زا از محصولات لبنی گردد.

Uncategorized @fa

خاصیت ضد سمی عصاره مخمر تالی ژنشیر آلودهشیر آلوده به آفلاتوکسینAشیر آلوده به سمعصاره مخمر تالی ژن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *