(استرپتوکوکوس نمونیا) Streptococcus pneumoniae TPCC9161

پنوموکوک های الفا همولیتیک هستند. رشد آن ها توسط اپتوشین، مهار می شود و کلنی های آن ها در صفرا حل می شوند. پنوموکوک ها دیپلوکوک های گرم مثبتی هستند که اغلب شکل لانست دارند یا زنجیره ای قرار می گیرند. پنوموکوک ها یک کپسول پلی ساکاریدی دارند که تعیین نوع را با آنتی بادی های اختصاصی سرمی امکان پذیر می سازد. پنوموکوک ها توسط عوامل فعال سطحی مانند نمک های صفراوی به راحتی تخریب می شوند. عوامل فعال سطحی احتمالا موجب کنار زدن یا غیر فعال شدن مهار کننده های اتولیزین های دیواره سلولی می شوند. پنوموکوک ها جزء فلور طبیعی دستگاه تنفس فوقانی در نیم تا چهل درصد افراد هستند. و می توانند موجب پنومونی، سینوزیت، اوتیت، برونشیت، باکتریمی، مننژیت و دیگر بیماری های عفونی گردند. اتولیز پنوموکوک ها به شدت توسط عوامل فعال سطحی افزایش می یابد. با اضافه کردن صفرای گاو یا دزوکسی کولات به محیط کشت مایع یا سوسپانسیون اورگانیسم ها در pH خنثی، تخریب پنوموکوک طی چند دقیقه انجام می شود. با این روش استرپتوکوک های ویریدانس تخریب نمی شوند و به این ترتیب به سهولت از پنوموکوک ها افتراق داده می شوند. پنوموکوک ها یک کلنی کوچک گرد ایجاد می کنند که در ابتدا حالت گنبدی دارد و بعدا دارای قسمت های مرکزی مسطح با حاشیه برجسته می شوند. پنوموکوک ها در آگار خونی، الفا همولیتیک هستند. رشد آن ها با اضافه کردن 5 تا 10% دی اکسید کربن افزایش می یابد. بیشتر انرژی این باکتری ها از تخمیر گلوکز حاصل می شود. این امر با تولید سریع اسید لاکتیک همراه است که رشد را محدود کند. خنثی سازی محیط کشت با مواد قلیایی در فواصل معین، موجب رشد زیاد می گردد. دیواره سلولی پنوموکوک، همانند سایر استرپتوکوک ها، دارای پپتیدوگلایکان و اسید تیکوئیک می باشد. پلی ساکارید های کپسولی با پیوند کووالان به پپتیدوگلایکان و پلی ساکارید دیواره سلولی متصل شده است.
Streptococcus pneumoniae ATCC 49619

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “(استرپتوکوکوس نمونیا) Streptococcus pneumoniae TPCC9161”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “(استرپتوکوکوس نمونیا) Streptococcus pneumoniae TPCC9161”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.