تالی نیدا (تالی کالچر مدیا )

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

شناسه محصول: نامعلوم دسته:

توضیحات

تالی کالچر مدیا(Taliculture Media) ، تالی بیومدیا، تالینیدا
در آزمایشگاه های تشخیص طبی و تحقیقاتی به منظور مطالعه میکروارگانیسم ها ، یاخته ها و گیاهان آنها را بر روی محیطهای کشت میکروبی مناسب از لحاظ شرایط فیزیکی و شیمیایی کشت می دهند. از محیطهای کشت میکروبی به منظور مشاهده نوع کلنی، نوع پیگمان ، مشاهده نوع همولیز و غیره جهت تشخیص جنس و گونه باکتری استفاده می شود. محیط های کشت آماده شرکت تالی ژن پارس شامل انواع مختلف محیط های کشتمیکروبی پلیتی و محیطهای میکروبی لوله ای مایع و جامد و محیطهای کشت خون می باشند. این محیط هابا استفاده از مرغوب ترینو با کیفیت ترین مواد اولیه تهیهشده و توسط کارشناسان تحقیق و توسعه شرکت تالی ژن پارس کنترل کیفیمی شوند و کیفیت تمامی محصولات عرضه شده تضمین میگردد.
محیطهای کشت آماده مصرف شامل موادیچون آب، موادکربنی چون گلوکز، نمک‌ها، میکروالمنتها، ماکروالمنتها، آمینو اسیدهای ضروری و شاخص‌های شناساگریهمچون نوترالرد، ائوزین، متیلن بلو و غیره می باشد.
کشت میکروارگانیسم ها در سال 1887 توسط پتری دستیار کخ زمانی که تشتک پتری را ابداع کردند صورت گرفت . پیدایشاینتشتکسرپوشدار، باعث شد روشکخکهعبارتبودازریختنمحیطجامدبررویلامهایشیشهایوقراردادنآندرزیریکسرپوشبهمنظورجلوگیریازآلودهشدن،بهطورکلیکنارگذاشتهشود. امروزهاستفادهازمحیطکشتهایمیکروبیولوژیکدرمراکزتحقیقاتیودانشگاهها،مراکزدرمانی، آزمایشگاههایکنترلکیفیونیزتشخیصطبیو … بهطورچشمگیریافزایشیافتهاستوباتوجهبه اینکهاینمحیطهاعمدتاازخارجازکشورواردمیگردندلذااستفادهازمحیطهایکشتمیکروبیولوژیکآمادهمصرفبسیارمقرونبهصرفهخواهد بود. ایده تولید محیط کشت های میکروبیولوژیک در سال 1391 در شرکت تالی ژن پارس مطرح شد و با توجه به رشد روزافزون مراکز تشخیصی و تحقیقاتی و نیاز اساتید، دانشجویان و محققین به محیط کشت های میکروبیولوژیک در همان سال تولید این محیط ها را آغاز نمود.دبژن پارس با تکیه بر دانش متخصصین خود و همچنین نیاز اساتید، دانشجویان و محققین کشور و وابستگی بخش های تشخیصی، درمانی، پژوهشی و تحقیقاتی زیستی کشور به محیطهای کشت وارداتی در سال 1391 به فکر تولید محیط کشت آماده مصرف با کیفیت قابل رقابت با نمونه های خارجی افتاده و در سال 1392 ایده را به عمل تبدیل نماید
مراکز درمانی (بیمارستان ها ، کلینیکها ، پلی کیلینک ها ، درمانگاه ها ،آزمایشگاه های تشخیص طبی ) دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تالی نیدا (تالی کالچر مدیا )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تالی نیدا (تالی کالچر مدیا )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *