رایزوپوس اوری زایی (Rhizopus oryzae )

رایزوپوس اوری زایی یک قارچی است که در مواد آلی مرده در سراسر جهان وجود دارد. این میکروارگانیسم همچنین هویج، آناناس و انبه را عفونی می کند همچنین یک پاتوژن انسانی فرصت طلب می باشد. سویه ای از این گونه بنام RA99-880 که از عفونت های کشنده جداسازی شده، ژنومش به وسیله موسسه براد در سال 2004-2005 تعیین توالی شده است. Rhizopus oryzae در صنایع غذایی به کاربرده می شوند. این میکروارگانیسم متعلق به شاخه زیگومیست ها، راسته موکورالس، خانواده موکوراسه، جنس رایزوپوس و گونه رایزوپوس اوری زایی هستند. کلنی های این جنس رشد سریعی دارند. رنگ سطح کلنی خاکستری و پشت آن بی رنگ است. مثل موکور واجد میسیلیوم های هوایی فروان می باشد و پشمی است و به سرعت محیط کشت را پر می کند. اسپورانژیوم کروی شکل مملو از اندوسپور می باشد. اسپورانزیوفورهای غیر منشعب در نقطه مقابل ریزوئیدها واقع شده اند. در ریزوپوس دو فرم میسیلیوم قابل تشخیص است. انواعی که ریشه مانند می باشد و در محیط کشت فرو می روند به نام ریزوئید و انواع کشیده و عریض به اسم استولون است. ریزوئید و اسپورانژیوفورها هر دو از گره ای که در روی استولون قرار دارد منشا می گیرند. کلوملا عموماً بیضی شکل است و فاقد حلقه انتهایی می باشد. در برخی از گونه ها کلامیدوکنیدی نیز مشاهده می گردد. جزء عوامل موکور میکوز است و در بافت به شکل هیف های بدون دیواره عرضی و به قطر 10 تا 25 میکرومتر دیده می شود. جنبه کاربردی این قارچ، تولید اتانول است. به علت این که شناسایی این قارچ سخت است بنابراین تشخیص و درمان مناسب برای درمان بیمارانی که توسط این قارچ آلوده شده اند اهمیت دارد. به منظور از بین بردن این قارچ، از داروی آمفوتریسین B استفاده می شود. این قارچ به صورت مسیلیال رشد می کند. در دیواره سلولی این مسلیال ها از قندی بنام کیتین تشکیل شده است.

Rhizopus oryzae PTCC5263

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رایزوپوس اوری زایی (Rhizopus oryzae )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رایزوپوس اوری زایی (Rhizopus oryzae )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.