محیط کشت YPG Agar

ریال31,000ریال41,000

شناسه محصول: d475517c1539 دسته:

YPG Agarیک نوع محیط کشت کرمی رنگ غنی است که به منظور جداسازی مخمرها به کار می رود. این محیط ها که حاوی عصاره مخمر، پپتون، گلوکز و آگار است در اندازه های 6، 8 و 10 سانتیمتر در شرکت تالی ژن پارس اصفهان ساخته می شود. در این محیط مخمر ها و قارچ ها رشد می کنند ولی قارچ ها در محیط پتیتو دکستروز آگار رشد بهتری دارند. مخمر ها میکروارگانیسم های یوکاریوتیک هستند که نقشه ژنتیکی آن ها به طور کامل شناخته شده است. سلول های مخمر روی محیط کشت حداقل حاوی دکستروز (گلوکز) به عنوان منبع کربن و نمک هایی حاوی نیتروژن، فسفر و عناصر کمیاب رشد بسیار کندی دارند ولی در محیط کشت های غنی حاوی عصاره مخمر و پپتون رشد خوبی دارند. این محیط آمینواسید، ویتامین، پیش ماده نوکلئوتید، و متابولیت های لازم مورد نیاز برای رشد سلول های مخمری و قارچی را فراهم می کند. پپتون به عنوان یک منبع کربن، نیتروژن، ویتامین و مواد معدنی محسوب می شود همچنین عصاره مخمر حاوی ویتامین های بتا-کمپلکس می باشد. گلوکز یا دکستروز نیز به عنوان منبع کربن محسوب می شود. این محیط حاوی آگار به عنوان عامل جامد کننده می باشد. برخی از سویه های موتانت مخمر روی محیط YPG Agar رشد می کنند. همچنین هر چه غلظت این محیط کشت کمتر باشد سرعت رشد میکروارگانیسم کمتر می شود. از طرفی به منظور جلوگیری از رشد باکتری ها و انتخابی شدن به منظور رشد قارچ ها به این محیط آنتی بیوتیک اضافه می شود. از طرفی بعد از اتوکلاو، pH روی 6 تنظیم می شود زیرا مخمرها در این pH رشد خوبی دارند. گونه های مختلف مخمر در محیط کشت YPG به رنگ های مختلفی در می آیند. مخمرها توسط روش کشت خطی روی این محیط خالص سازی می شوند. پلیت های حاوی این محیط کشت در یخچال در دمای 4 درجه سانتیگراد نگه داری شود.

توضیحات تکمیلی

اندازه

6, 8, 10