معرف محیط کشت MR-VP

بعضی از باکتری ها وقتی که در محیط کشت خاص کشت می شوند محصولات پایدار اسیدی تولید می کنند. پس از تخمیر گلوکز، باکتری های خاصی اسید پیروویک را به استیل متیل کربنیل متابولیزه می کنند. این محصول نهایی با آلفا-نفتول در حضور 40 درصد هیدروکسید پتاسیم واکنش می دهد تا یک مجموعه قرمز رنگ تولید کند. این محصول برای جداسازی اولیه نمونه های بیمار در نظر گرفته نشده است و باید در رابطه با سایر آزمایش های بیوشیمیایی برای شناسایی کشت ارگانیسم های جدا شده استفاده شود. محیط کشت MR-VP که میکروارگانیسم به آن تلقیح شده است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. انکوباسیون 24 تا 48 ساعت در دمای 35 درجه سانتیگراد انجام می شود. به طور معنی داری، 1 میلی لیتر از محیط کشت انکوبه شده را به یک لوله آزمایش تمیز انتقال دهید. 15 قطره Vages-Proskauer Reagent A (الفا نفتول) اضافه کنید و سپس 5 قطره Vages-Proskauer Reagent B (محلول 40 درصد پتاس ) بریزید. به آرامی تکان دهید. ظاهر شدن رنگ قرمز در عرض 20 دقیقه را بررسی کنید. اگر تست 24 ساعته منفی باشد، تست را با آزمایش 48 ساعته را تکرار کنید. اگر نتایج معکوس بدست آید، تست را با محیط کشت هایی که به مدت 5 روز در 25 تا 30 درجه سانتی گراد انکوباسیون شده اند، تکرار کنید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “معرف محیط کشت MR-VP”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “معرف محیط کشت MR-VP”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.