کیت سنجش آریل استراز تالی(Arylesterase Assay Tali Kit)

شناسه محصول: ec9ed639041f دسته: , ,

کیت سنجش آریل استراز:

تالی مناسب برای انجام 46 و 96 تست، سنجش فعالیت آریل استرازی 1PON در سرم، پلاسما هپارینه، سمن، عصاره سلول و بافت.

کاربرد:

کیت تحقیقاتی به منظور سنجش فعالیت آریل استراز با استفاده از روش طیف سنجی نوری مورد استفاده در آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیصی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.

تاریخچه:

آنزیم ها پلیمرهای زیستی هستند که با کاتالیز فرآیندهای متعدد پویا، حیات را آنچنان که می شناسیم امکان پذیر می سازند. آنزیم ها سرعت انجام وقایع فیزیولوژیک را تعیین می کنند و لذا نقشی محوری در سلامت و بروز بیماری ها دارند. اولین بار در سال 1946، Abraham Mazur گزارش داد که آنزیمی در بافت های حیوانات موجود می باشد که قادر به هیدرولیز ترکیبات ارگانوفسفاته است و منجر به شناسایی اولیه پاراکسوناز از سرم انسان در اوایل دهه 1950 گردید. این آنزیم به علت توانایی هیدرولیز سوبسترای ارگانوفسفاته پاراکسون که از متابولیت های سمی پاراشیون (حشره کش) می باشد پاراکسوناز نام گرفت. از طرفی بدین دلیل که 1PON قادر به هیدرولیز استرهای آروماتیک مانند فنیل استات می باشد اصطلاح A-استراز برای معرفی آن به کار برده شد. هیدرولیز دو نوع متفاوت سوبسترا منجر به ایجاد بحث های مختلفی بر سر این موضوع گردید که ممکن است دو آنزیم با دو عملکرد متفاوت پاراکسونازی و آریل استرازی موجود باشد یا یک آنزیم هر دو فعالیت را انجام می دهد. سرانجام بررسی های متعدد نشان داد که پاراکسونازا مسئول هر دو این فعالیت ها می باشد. پاراکسوناز آنزیمی از دسته ی استرازهاست که منجر به هیدرولیز ارگانو فسفاته ها می شود. ترکیبات ارگانوفسفاته که به طور وسیع در ساخت حشره کش ها و گازهای اعصاب مورد استفاده قرار می گیرند، با مهار استیل کولین استراز اثرات بیوشیمیایی خطرناکی را ایجاد کرده که استرازها با هیدرولیز این ترکیبات نقش حفاظتی مهمی را ایفا می نمایند. تا کنون سه فرم ژنتیکی پاراکسوناز شناخته شده است شامل 1PON، 2PON، 3PON که به صورت خوشه ژنی بر روی بازوی بلند کروموزوم شماره 7 (3 .21 q) در انسان وکروموزوم شماره 6 موش قرار گرفته است. پاراکسوناز 1 (1.8.1.3 EC، 1PON) یک پروتئین گلیکوزیله وابسته به کلسیم با وزن مولکولی 43 کیلودالتون است که به صورت اولیه در کبد سنتز شده و در خون ترشح می گردد و بر روی ذرات HDL قرار می گیرد. سطح سرمی فعالیت 1PON در بین افراد مختلف بسیار متفاوت می باشد که منجر به تفاوت های فردی در بروز مسمومیت های مربوط به ارگانوفسفاته ها می گردد. به نظر می رسد که اساس مولکولی این تفاوت در ارتباط با پلی مورفیسم ژن 1PON باشد. 1PON هیدرولیز ترکیبات ارگانوفسفره بسیار سمی مانند آفت کش ها، پاراکسون و عوامل عصبی مختلف که به عنوان سلاح های شیمیایی استفاده می شوند را بر عهده دارد. 1PON دارای سه فعالیت پاراکسونازی، آریل استرازی و لاکتونازی می باشد. فعالیت PON1 تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی قرار دارد. از میان عوامل محیطی که ممکن است فعالیت PON1 را تغییر دهند، آنتی اکسیدان های رژیم غذایی اهمیت زیادی دارند. فعالیت آریل استرازی 1PON در سم زدایی و فرآیند کاهش پراکسیداسیون لیپیدی نقش دارد. مشخص شده است که فعالیت آریل استرازی آنزیم در التهاب، استرس اکسیداتیو، بیماری های قلبی عروقی، سندرم متابولیک و سرطان ها کاهش می یابد.

عملکرد و اساس کیت:

کیت سنجش فعالیت آریل استرازی شرکت تالی ژن پارس اندازه گیری سریع فعالیت آریل استرازی 1PON را تنها با استفاده از یک معرف فراهم نموده است. در این روش 1PON فنیل استات را کاتالیز نموده و فنل و استیک اسید حاصل می شود. میزان تولید فنل با اندازه گیری افزایش جذب در دماي 25 درجه سانتي گراد و طول موج  270 نانومتر محاسبه می گردد. محتویات کیت محلول آماده به کار حاوی بافر Tris-HCL (pH:8)، 2CaCl و فنل استات به عنوان سوبسترا و پایدارکننده می باشد. معرف آماده برای مصرف است.

شرایط نگهداری:

محتویات کیت را در دمای ℃ 8-2 تا تاریخ انقضاء نگهداری نمایید.

نمونه ها:

سرم، پلاسما هپارینه، سمن، عصاره سلول، و بافت.

تعریف واحد:

یک واحد از فعالیت آریل استرازی مقدار آنزیمی است که  1μmole  از فنل را در هر دقیقه در ℃25 و pH8 تولید می کند. ضریب جذب مولی برای فنل 1310 M-1 cm-1 001310/0= µ M-1 cm-1 تغییرات جذب نسبت به زمان متناسب با فعالیت آنزیمی است U/L = ΔA/minute × F که F از رابطه ی زیر به دست می آید F = (TV/SV) /(001310/0) TV= حجم نهایی بر حسب میکرولیتر SV= حجم نمونه بر حسب میکرولیتر 001310/0= ضریب جذب مولی فاکتور F را می توان به دستگاه اسپکتروفتومتر داد و دستگاه به طور مستقیم مقدار جذب در nm 270 را (ΔA/min) به فعالیت (U/L) تبدیل می کند.

ویژگی و مزایا:

با توجه به نیاز جامعه ی علمی و در راستای خود کفایی کشور کیت تحقیقاتی سنجش فعالیت پاراکسوناز/آریل استراز برای اولین بار با بهره گیری از دانش اساتید و محققین دانشگاهی عرضه گردیده است. درخواست مکرر محققین علوم زیستی و پزشکی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی متمرکز بر سنجش مارکرهای آنزیمی در راستای سم زدایی بدن منجر به تلاش پژوهشگران داخلی در جهت تولید و بهینه سازی محصول نام برده گردید. در حال حاضر بسیاری از کیت ‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی مورد استفاده در بخش بالینی و پژوهشی کشور در خارج از کشور تولید می شوند. از طرف دیگر با توجه به این امر که این محصول تا سال های اخیر به عنوان یک محصول وارداتی از کشورهایی از قبیل امریکا بوده، ساخت این کیت تحقیقاتی که به عنوان یک بیومارکر در بیماری هایی از قبیل دیابت، بیماری های قلب و عروق و سرطان ها شناخته می شود، نه تنها سبب کاهش خروج ارز از داخل کشور شده بلکه منجر به خود کفایی و افزایش درآمد، تولید ملی و پیشرفت تحقیقات در حوزه‌ی پزشکی و زیستی کشور خواهد شد. هزینه ی این کیت تا پنجاه درصد نمونه های خارجی مشابه بوده و با کیفیت و دقتی برابر با آن ها ارائه می گردد. در مقایسه با کیت های خارجی مدت زمان طولانی جهت سفارش کیت وجود نداشته و کیت سفارشی حداکثر 72 ساعت پس از سفارش ارسال خواهد شد. همچنین دانشجویان ضمن استفاده از این کیت به صورت تجربی و عملیاتی در سنجش آنزیم مهارت پیدا می نمایند. بخش کنترل کیفی و پشتیبانی شرکت تالی ژن پارس 24 ساعته و هفت روز هفته آماده ی پاسخ گویی به سوالات مشتریان گرامی می باشد و در صورت بروز هرگونه خطا و یا عدم جواب دهی پکیچ دیگری جایگزین خواهد شد.