کیت سنجش تانن تالی (Tannin Assay Tali Kit)

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

شناسه محصول: نامعلوم دسته: , ,

کیت سنجش تانن تالی:
مناسب برای انجام 46 و 96 تست، سنجش میزان آنتی سیانین در عصاره گیاهی، نوشیدنی ها و آبمیوه ها

کاربرد:
کیت تحقیقاتی به منظور سنجش مقادیر تانن با روش طیف سنجی نوری
مورد استفاده در آزمایشگاه های تحقیقاتی، صنایع غذایی و دارویی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

تاریخچه:
رادیکال های آزاد به طور مداوم طی متابولیسم هوازی تولید می شوند و برای عملکرد مکانیسم های دفاعی میزبان مانند نوتروفیل ها، ماکروفاژها و مونوسیت ها و دیگر مولکول های سیستم ایمنی نیز ضروری می باشند. در هنگام افزایش تولید رادیکال های آزاد به علت کشمکش بین رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها ممکن است سطح آنتی اکسیدان ها کاهش یابد و بدن با کمبود این ترکیبات مواجه شود. در این شرایط پاکسازی ناقص این رادیکال ها موجب اکسیداسیون لیپیدها، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و قندها می شود. آنتی اکسیدان ها از یک طرف باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی می شود و از طرف دیگر از بروز سرطان ها جلوگیری می کنند. علیرغم وجود سیستم های آنتی اکسیدان های در بدن اعم از آنزیمی و غیر آنزیمی، سیستم دفاعی بدن به تنهایی قادر به از بین بردن رادیکال های آزاد ایجاد شده در بدن نیست، به همین جهت نیاز به تامین آنتی اکسیدان ها از منابع خارجی و منابع غذایی می باشد. بنابراین نیاز به آنتی اکسیدان های قوی با سمیت کمتر و اثر بخشی بیشتر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. امروزه بسیاری از متخصصین تغذیه برای تامین آنتی اکسیدان های مورد نیاز بدن مصرف گیاهان، میوه جات و سبزیجات را توصیه می نمایند. گیاهانی که غنی از ترکیبات آنتی اکسیدان بوده می توانند باعث محافظت سلول ها در برابر آسیب های اکسیداتیو شوند. آنتی اکسیدان های طبیعی باعث افزایش قدرت آنتی اکسیدان های پلاسما و کاهش ابتلا به بعضی از بیماری ها مانند سرطان، بیماری های قلبی و سکته مغزی می شوند. متابولیت های ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل ها و فلاوونوئیدها دارای پتانسیل قوی برای پاکسازی رادیکال های آزاد می باشند که در تمام قسمت های مختلف گیاهی مانند برگ، میوه، دانه، ریشه و پوست وجود دارند. فنل های‌ گیاهی‌ به ‌طور ‌معمول ‌در ‌هر ‌دو ‌گروه ‌گیاهان‌ خوراکی و غیر خوراکی ‌یافت می شوند که‌ اثرات ‌بیولوژیکی‌ مختلف از ‌جمله، فعالیت‌ آنتی‌اکسیدانی‌ دارند.‌ فعالیت‌ آنتی ‌اکسیدانی‌ فنول ها‌ عمدتاً‌ به‌ دلیل‌ داشتن خواص‌ اکسیداسیون واحیای‌ آن ها‌ می‌باشد که ‌اجازه ‌می‌دهد به‌ عنوان‌ دهنده ‌هیدروژن‌ و‌ احیاء‌ کننده‌ اکسیژن‌ منفرد ‌عمل‌ کنند.‌ ‌ترکیبات‌ فنلی ‌‌به خاطر ‌کاهش سرعت‌ اکسیداسیون‌ چربی ‌و‌ در ‌نتیجه ‌بهبود ‌کیفیت‌ و ‌ارزش‌ تغذیه‌ای ‌مواد‌ غذایی‌ به ‌طور ‌فزاینده‌ای‌ در ‌صنعت‌ غذا‌ مورد ‌توجه ‌قرار ‌گرفته‌اند‌. ترکیب های فنلی شامل گروه بزرگی از متابولیت های ثانویه هستند که بسیاری از ترکیب های حلقوی مثل ترکیب های فنل، فلاون ها، فلاونوئیدها، تانن ها و لیگنین ها را شامل می شوند. این ترکیب ها دارای نقش های متعدد اکولوژیکی و فیزیولوژیکی نظیر نقش های دفاعی و آنتی اکسیدانی می باشند. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻓﻨﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮیق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ها ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری رادﯾﮑﺎلﻫﺎی آزاد، دادن ﻫﯿﺪروژن، ﺟﻤﻊآوری اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻨﻔﺮد، ﺷﻼﺗﻪ ﻧﻤﻮدن ﯾﻮن ها و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺿﻤﻨﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻨﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺘﯽاﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن وﺟﻮد دارد. فنل ها شامل گروه هیدروکسیل (OH) هستند که به طور مستقیم به هیدروکربن های آروماتیک متصل اند. ترکیبات فنلی جزء پیچیده ترین ترکیبات گیاهی هستند که به عنوان محافظ در برابر رادیکال های آزاد به حساب شناخته می شوند. ترکیبات فنلی شامل: فنل های ساده و فنولیک اسیدها، کینون ها، تانن ها، کومارین، فلاونوئیدها می باشند. تانن نام عمومی گروه بزرگی از فنل های پلی مریک است که وزن مولکولی آن ها از 500 تا 3000 متفاوت است. این گروه از ترکیبات در سال های اخیر مورد توجه فراوانی قرار گرفته اند و چنین به نظر می رسد که استفاده از نوشیدنی های حاوی تانن مثل چای سبز در معالجه و جلوگیری از ایجاد بسیاری از بیماری ها مانند چاقی، دیابت و انواع سرطان ها موثر باشد. با توجه به اتصال تانن به پروتئین ها از طریق باندهای هیدروژنی و آب گریز، فعالیت ضد میکروبی این ترکیبات می تواند مربوط به توانایی آن ها در غیرفعال کردن آدهسین ها، آنزیم ها و پروتئین های انتقال دهنده ی غشای سلول می باشد. همچنین تانن ها با اثرات درمانی فراوان، ترکیباتی قابضند و توانایی پیوستگی به پروتئین ها را داشته و باعث رسوب آن ها می شوند. از خاصیت قابض بودن تانن‌ها می‌توان در درمان اسهال‌های خونی مزمن و اسهال‌های معمولی و در درمان سل والتیام زخم‌ها و عفونت‌های مجاری تنفسی استفاده نمود.

عملکرد و اساس کیت:
کیت سنجش آنتوسیانین تالی روشی سریع، ساده با دقت بالا را برای اندازه گیری مقادیر تانن فراهم آورده است. در این روش جذب نمونه حاوی تانن در محلول قليايي پس از 30 دقیقه انکوباسیون در حضور معرف فولین-دنیس و در طول موج 760 نانومتر تعیین می شود. مقادیر تانن موجود در نمونه بر حسب منحنی استاندارد اسید تانیک تعیین می شود.

محتویات کیت:
معرف :A معرف فولین-دنیس.
معرف B: حاوی اسید تانیک به عنوان استاندارد.
معرف C: حاوی سدیم کربنات.

شرایط نگهداری:
محتویات کیت را در دمای ℃ 8-2 تا تاریخ انقضاء نگهداری نمایید.

ویژگی و مزایا:
با توجه به نیاز جامعه ی علمی و در راستای خود کفایی کشور کیت تحقیقاتی سنجش فعالیت تانن تالی برای اولین بار با بهره گیری از اساتید و محققین دانشگاهی عرضه گردیده است. درخواست مکرر محققین علوم زیستی و پزشکی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی متمرکز بر سنجش ترکیبات فنلی در گیاهان و مواد غذایی منجر به تلاش پژوهشگران داخلی در جهت تولید و بهینه سازی محصول نام برده گردید. ذکر این نکته حائز اهمیت می باشد که این کیت تحقیقاتی برای اولین بار در کشور عرضه می گردد و نمونه ی خارجی مشابه وجود ندارد. ساخت این کیت تحقیقاتی که به عنوان یک بیومارکر در بیماری هایی از قبیل دیابت، بیماری های قلب و عروق و سرطان ها شناخته می شود، نه تنها سبب کاهش خروج ارز از داخل کشور شده بلکه منجر به خود کفایی و افزایش درآمد، تولید ملی و پیشرفت تحقیقات در حوزه ی پزشکی و زیستی کشور خواهد شد.
هزینه ی این کیت بسیار مقرون به صرفه بوده و استفاده آن در مقایسه با پروتوکل های سنجش آسان تر و با دقتی بیشتر می باشد. کیت سفارشی حداکثر 72 ساعت پس از سفارش ارسال خواهد شد. همچنین دانشجویان ضمن استفاده از این کیت به صورت تجربی و عملیاتی در فرآیند سنجش مهارت پیدا می نمایند. بخش کنترل کیفی و پشتیبانی شرکت تالی ژن پارس 24 ساعته و هفت روز هفته آماده ی پاسخ گویی به سوالات مشتریان گرامی می باشد و در صورت بروز هرگونه خطا و یا عدم جواب دهی پکیچ دیگری جایگزین خواهد شد.

توضیحات تکمیلی

حجم

20, 10, 5

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کیت سنجش تانن تالی (Tannin Assay Tali Kit)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کیت سنجش تانن تالی (Tannin Assay Tali Kit)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.