کیت سنجش فعالیت کاتالاز تالی (Catalase Activity Assay Tali Kit)

شناسه محصول: f70a5427a06e دسته: , ,

کیت سنجش فعالیت کاتالاز تالی:

مناسب برای انجام 46 و 96 تست، سنجش فعالیت کاتالاز در سرم و پلاسما.

کاربرد:

کیت تحقیقاتی به منظور سنجش فعالیت کاتالاز با روش الایزا مورد استفاده در آزمایشگاه های تحقیقاتی و تشخیصی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.

تاریخچه:

حیات وابسته به اکسیژن می باشد. با این حال این مولکول حیاتی بسیار واکنشگر بوده و در صورتی که به دقت کنترل نشود منجر به بروز مشکلات بسیار می شود. اکسیژن می تواند به ترکیبات خطرناکی مانند رادیکال های سوپراکسید و پراکسید هیدروژن تبدیل شود که این ترکیبات به اتم های حساس گوگرد و یون های فلزی در پروتئین ها حمله می کنند. رادیکال های آزاد اکسیژن مهم ترین رادیکال های تولید شده در سیستم های بیولوژیکی بوده و آنیون سوپراکسید (1) از مهم ترین این رادیکال ها در سلول می باشد. آنیون سوپراکسید در نتیجه احیاء کامل اکسیژن در مسیر زنجیره ی انتقال الکترون و یا از طریق واکنش های متابولیکی با اضافه شدن یک الکترون به اکسیژن مولکولی تولید می شود. این رادیکال ها بسته به میزان آن ها در بدن نقش دوگانه ای دارند و می توانند برای بدن مفید یا مضر باشند. رادیکال های آزاد در غلظت های فیزیولوژیک برای عملکرد طبیعی سلول ضروری بوده و افزایش کم تا متوسط آن نقش تنظیم کننده مسیرهای پیام رسان سلولی دارد. تولید بیش از حد طبیعی این رادیکال های فعال و تجمع آن ها در بدن سبب بروز فرایند استرس اکسیداتیو شده که با تخریب مولکول های حیاتی سلول ها باعث ایجاد آسیب در بافت های مختلف بدن می شود. این آسیب های استرس اکسیداتیو منجر به بروز بیماری های مختلف از قبیل بیماری های قلبی عروقی، دیابت، انواع سرطان ها و پیری زود هنگام می شود. به منظور جلوگیری از تجمع بیش از حد رادیکال های آزاد، بدن مجهز به سیستم های آنتی اکسیدانی می باشد که می تواند آن ها را خنثی کند. در هنگام افزایش تولید رادیکال های آزاد به علت کشمکش بین رادیکال های آزاد و آنتی اکسیدان ها ممکن است سطح آنتی اکسیدان ها کاهش یابد و بدن با کمبود آن ها مواجه شود. در این شرایط پاکسازی ناقص این رادیکال ها موجب اکسیداسیون لیپیدها، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و قندها می شود. یکی از مکانیسم های دفاعی بدن در برابر رادیکال های آزاد سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بوده و این سیستم دفاعی در بافت هایی که مصرف اکسیژن بالاتری نسبت به بافت های دیگر دارند از قدرت دفاعی بیشتری برخوردار است. سیستم دفاع آنتی اکسیدانی شامل دو بخش آنزیمی و غیرآنزیمی است که سیستم آنزیمی نقش اصلی دفاع از بدن در برابر آسیب ناشی از رادیکال های آزاد را بر عهده دارد. کاتالاز (6.1.11.1 EC، CAT) یک آنزیم آنتی اکسیدانی با توزیع گسترده می باشد که از سلول ها در برابر آسیب های استرس-اکسیداتیو ناشی از گونه های اکسیژن فعال (ROS) محافظت می کند. کاتالاز جز اولین آنزیم هایی بوده است که شناخته شده است. در سال 1900، Loew نام این آنزیم را به دلیل “فعالیت کاتالیزوری آن بر روی پراکسید هیدروژن” کاتالاز نامگذاری کرد. حذف ROS ها به خصوص H2O2 به کمک کاتالاز، از سلول ها در برابر آسیب های استرس- اکسیداتیو محافظت می کند. آکاتالازمیا که با نام های آکتالازی یا تاکاهارا نیز شناخته می شود، شرایطی است که تولید کاتالاز بسیار اندک و حتی متوقف می شود. این آنزیم دارای دو نوع فعالیت است: 1) فعالیت کاتالاتیکی که دو مولکول هیدروژن پراکسید را به آب و اکسیژن تبدیل می کند و 2) فعالیت پراکسیداسیونی که در این واکنش ها الکل های با وزن مولکولی پایین مانند اتانول و متانول به عنوان دهنده ی الکترون عمل می کنند. فعالیت آنزیمی کاتالاز با توجه به اهمیت نقش کاتالاز در سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن و بروز بیماری های مختلف اندازه گیری فعالیت این آنزیم در پیشگیری و تشخیص بیماری ها امری ضروری به نظر می رسد.

عملکرد و اساس کیت:

کیت سنجش فعالیت کاتالاز شرکت تالی ژن پارس روشی ساده، سریع و آسان در جهت اندازه گیری فعالیت آنزیم کاتالاز در سرم می باشد. میزان تجزیه ی H2O2 وابسته به غلظت کاتالاز است، بنابراین نمونه ی حاوی آنزیم کاتالاز در مجاورت غلظت مشخصی از H2O2 انکوبه می شود و پس از گذشت یک دقیقه واکنش با افزودن معرف رنگزا متوقف شده و میزان جذب کمپلکس زرد رنگ تشکیل شده در طول موج nm 405 بوسیله الایزا اندازه گیری می شود.

محتویات کیت:

معرف A: حاوی بافر.

معرف B: حاوی H2O2.

معرف C: حاوی معرف رنگ زا.

شرایط نگهداری:

محتویات کیت را در دمای ℃ 8-2 تا تاریخ انقضاء نگهداری نمایید.

تعریف واحد:

یک واحد از فعالیت آنزیمی مقداری از نمونه است که 1μmole  H2O2 را در یک دقیقه و در ℃ 37 به آب و اکسیژن تبدیل می کند.با استفاده از فرمول زیر فعالیت آنزیم کاتالاز را محاسبه نمایید. فعالیت کاتالازku/l = ((A (B1)-A (Sample))/(A (B2)-A (B3))) × 65/(FV×SV ) FV= حجم نهایی واکنش بر حسب ml SV= حجم نمونه بر حسب ml A= جذب B= بلانک مثال A (B1) = 25/1 A (B2) = 106/1 A (B3) = 310/0 A (Sample) = 22/1 ml =FV6/0 ml =SV1/0 ku/l 08/40= (1.25-1.22)/(1.106-0.310) × 65/(0.6×0.1 )

ویژگی و مزایا:

در حال حاضر بسیاری از کیت‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی مورد استفاده در بخش بالینی و پژوهشی در خارج از کشور تولید می شوند. کیت تحقیقاتی سنجش فعالیت کاتالاز برای اولین بار در راستای خودکفایی کشور و رفع نیاز جامعه ی علمی با بهره گیری از دانش اساتید و محققین برتر دانشگاهی در شرکت تالی ژن پارس تولید شده است. درخواست مکرر محققین علوم زیستی و پزشکی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی متمرکز بر سنجش توانایی آنتی اکسیدانی بدن و مقابله با آسیب های استرس اکسیداتیو منجر به بررسی، تولید و بهینه سازی محصول نام برده گردید. همچنین با توجه به قیمت نمونه های خارجی و نبود نمونه های داخلی مشابه تولید و تجاری سازی این کیت تحقیقاتی امری ضروری در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور و همچنین اشتغال زایی، درآمد زايي، صرفه جویی در انرژی و سرمایه های ملی می باشد. هزینه ی این کیت تا پنجاه درصد نمونه های خارجی مشابه بوده و با کیفیت و دقتی برابر با نمونه های خارجی ارائه می گردد. در مقایسه با کیت های خارجی مدت زمان طولانی جهت سفارش کیت وجود نداشته و کیت سفارشی حداکثر 72 ساعت پس از سفارش ارسال خواهد شد. بخش کنترل کیفی و پشتیبانی شرکت تالی ژن پارس 24 ساعته و هفت روز هفته آماده ی پاسخ گویی به سوالات مشتریان گرامی می باشد و در صورت بروز هرگونه خطا و یا عدم جواب دهی پکیچ دیگری جایگزین خواهد شد.