خاصیت ضد سمی عصاره مخمر تالی ژن

ژانویه 19, 2020

خاصیت توکسین بایندری عصاره مخمر

بطور کلی 15 الی 30 درصد از دیواره حاوی بتاگلوکان و مانان است. این ترکیبات از پلی ساکاریدهای دیواره مخمر می باشند. ساختار مانان مشابه ساختار […]
ورود / ثبت نام