خدمات ما چیست؟

نقل مکان یا اثاث کشی، یک فرایند یک یا چند فرد است یک خانه را ترک کنید
و در یک جا دیگر قرار بگیرید

خدمات خانه به خانه

اثاث کشی یک فرایند یک یا چند نفر است که یک خانه را ترک می کنند و در یک محل دیگر قرار می گیرند.

انبار و نگهداری

اثاث کشی یک فرایند یک یا چند نفر است که یک خانه را ترک می کنند و در یک محل دیگر قرار می گیرند.

حمل و نقل جهانی

اثاث کشی یک فرایند یک یا چند نفر است که یک خانه را ترک می کنند و در یک محل دیگر قرار می گیرند.

حمل و نقل زمینی

اثاث کشی یک فرایند یک یا چند نفر است که یک خانه را ترک می کنند و در یک محل دیگر قرار می گیرند.

جابجایی با مراقبت

اثاث کشی یک فرایند یک یا چند نفر است که یک خانه را ترک می کنند و در یک محل دیگر قرار می گیرند.

حتی یک جعبه

اثاث کشی یک فرایند یک یا چند نفر است که یک خانه را ترک می کنند و در یک محل دیگر قرار می گیرند.

فقط در ۳ گام!

۱.

درخواست مشاوره رایگان

حرکت می تواند به یک مکان نزدیک در همان محله، یک محل بسیار دورتر در یک شهر دیگر باشد. رایگان با ما تماس بگیرید و مشاوره بگیرید..
۲.

تعیین قرار ملاقات

یک قرار ملاقات با ما را برطرف کنید، بنابراین ما خواهیم آمد و هزینه و بیمه در حال حرکت خود را محاسبه خواهیم کرد و می توانید قرارداد را در همان روز امضا کنید.
۳.

امضای قرارداد و تمام!

معمولا شامل بسته بندی همه وسایل، انتقال به خانه های جدید و بازپرداخت و همچنین کار اداری است. ما با مسئولیت پذیری بار شما را حمل می کنیم.

ویژگی های ما

خدمات عالی و کامل ما

خدمات خانه

به خانه

حمل لوازم
انباری

بارهای کوچک
حتی ۱ جعبه

image

حمل و نقل
جهانی

حمل و نقل
زمینی

جابجایی
با مراقبت

رایگان تماس بگیرید

۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹

image
#

01.

طراحی کلیه آزمایشات سلولی مولکولی و ژنتیک، بیوشیمی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی

این شرکت با استفاده جدید ترین مقالات معتبر و متدها قادر به طراحی کلیه آزمایش های سلولی مولکولی و ژنتیک، بیوشیمی، میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی می باشد 

02.

طراحی و سنتز پرایمر

این شرکت قادر به طراحی پرایمر های جدید می باشد که دارای بیشترین اختصاصیت و کارایی باشند. 

#
#

03.

خدمات تعیین توالی و تفسیر نتایج توالی پروتئین و DNA

این شرکت با به کار گیری جدید ترین متد قادر به تعیین توالی محصول PCR می باشد .

#

04.

مشاوره کلیه پروژه های تحقیقاتی

این شرکت با به بررسی جدید مقالات از ژورنال های معتبر به ارائه مشاوره کلیه پروژه های تحقیقاتی می پردازد. 

05.

ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی

این شرکت با به کار گیری جدید متد ها با تکیه بر معتبرترین مقالات به ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی می پردازد. 

#