محیط کشت Chromagar Candida

ریال330,000

شناسه محصول: 84b7ee637ce2 دسته:

محیط کشت کروم آگار کاندیدا تولید شده در شرکت تالیژن پارس اصفهان، محیط کشت افتراقی و سلکتیو جدید برای شناسایی مخمر های جداسازی شده از نمونه های بالینی به کار می رود. رنگ کشت کرمی رنگ می باشد. کلنی کاندیدا آلبیکنس در این محیط روشن تا سبز به نظر می رسد. کلنی های کاندیدا تروپیکالیس آبی تیره تا آبی فلزی به نظر می رسد. کلنی های کاندیدا کروسه ای قرمز روشن با لبه های سفید رنگ می باشد. گونه های مختف کاندیدا آنزیم های مختلفی آزاد می کنند بنابراین بنا به نوع گونه رنگ کلنی در گونه های مختلف کاندیدا متفاوت می شود. این محیط از رشد باکتری ها جلوگیری می کند و می تواند همچنین به عنوان محیط جداسازی برای سایر گونه های مخمری و قارچ های رشته ای به کار رود. کلنی های کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا تروپیکالیس و کاندیدا کروسه ایی رنگ های متفاوتی تولید می کند. سایر گونه های مخمری ممکن است به رنگ خنثی رشد یا سرخ یا بنفش روشن تا تیره به نظر برسد. پپتون مواد غذایی را فراهم می کند. پلیت های حاوی این محیط کشت در یخچال در دمای 4 درجه سانتیگراد نگه داری شود. این محیط کشت حاوی پپتون، کلرآمفنیکل، ترکیبات کروموژنیک و آگار می باشد. کلرآمفنیکل از رشد باکتری ها جلوگیری می کند. خون افراد مشکوک به بیماری پس از کشت در بلاد کالچر به این محیط کشت تلقیح می شود و رنگ مخمر های کشت داده شده مورد بررسی قرار می گیرد. pH نهایی این محیط 6 است. همچنین کاربرد دیگر این محیط شمارش کلنی های مخمری است. بنابراین ویژگی کروموژنیک بودن آن بر پایه واکنش های آنزیمی مخمر های بخصوص می باشد. دمای مناسب رشد مخمر در این محیط حدود سی و پنج تا سی و هفت درجه سانتیگراد به مدت دو شبانه روز می باشد. برای تهیه محیط کشت بایستی ابتدا پودر محیط کشت داخل آب کاملا حل شده سپس اتوکلاو شود.