محیط کشت Mueller Hinton Broth

ریال53,000

شناسه محصول: 7beae303416f دسته:

محیط کشت Mueller Hinton Broth باید در دمای 10-30 درجه سانتی گراد نگهداری شود و قبل از رسیدن تاریخ انقضا ثبت شده بر روی برچسب استفاده کنید و محیط تهیه شده را در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد ذخیره کنید. Mueller Hinton Broth برای استفاده در کشت طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها توصیه می شود، همچنین Mueller Hinton Broth برای تست حساسیت ضد میکروبی (MIC) میکروارگانیسم های هوازی به آنتی بیوتیک روش های رقت توصیه می شود. مولر و هینتون محیط کشت Mueller Hinton Broth را در سال 1941 به عنوان یک پروتئین آزاد برای جداسازی سویه های بیماریزا نایسریا توسعه دادند. مولر هینتون براث حاوی ترکیبات مشابه Mueller Hinton Broth به استثنا عامل تقویت کننده است. مولر هینتون براث حاوی ترکیبات مشابه مولر هینتون آگار، به استثنای عامل تقویت کننده است. Mueller Hinton Broth حاوی عصاره گوشت، اسیدهای کازامینو، نشاسته و پپتون است. نشاسته مانند یک ماده کلوئیدی از محیط کشت در برابر مواد سمی محافظت می کند، همچنین به عنوان ماده ی بازسازی کننده سلول ها نیز کمک می کند. عصاره گوشت و اسیدهای کازامینو به عنوان منبع انرژی و مواد مغذی ارائه شده است. این محیط کشت به موازات محیط کشت مولر هینتون آگار جامد استفاده می شود و همچنین هنگام انجام آزمایشات مقایسه ای و کشت در محیط مایع با ظرفیت بالای غذایی از این محیط کشت استفاده می شود. از این محیط کشت به عنوان کشت تلقیح نیز استفاده می شود. در مطالعاتی که حساسیت های آنتی بیوتیکی بررسی می شود از این محیط کشت که حاوی عصاره گوشت و آگار هردو است و مواد مغذی دارد استفاده شود.