محیط کشتOF based on Lactose

شناسه محصول: 576fe0e74ed5 دسته: , ,

محیط کشت OF based on Lactose باید در دمای 10-30 درجه سانتی گراد و رطوبت کمتر از 69 درصد نگهداری شود و قبل از رسیدن تاریخ انقضا ثبت شده بر روی برچسب استفاده کنید و محیط تهیه شده را در دمای 2 تا 8 درجه سانتی گراد ذخیره کنید. این محیط صرفاً برای آزمایشگاه است و باید درب قوطی کامل بسته باشد. محیط کشت OF based on Lactose برای تشخیص اکسیداسیون یا تخمیر کربوهیدرات باکتری توصیه می شود. این محیط کشت توسط Hugh and Leifson برای کمک به شناسایی باکتری های گرم منفی بر اساس توانایی آن ها برای اکسیداسیون یا تخمیر یک کربوهیدرات خاص توسعه داده شد. در مقایسه با سایر محیط کشت ها، فرمول Hugh and Leifson، نسبت پپتون به کربوهیدرات کم و مقدار حداقل آگار را به کار می گیرد. مقدار کاهش پپتون باعث تشکیل آمین های قلیایی می شود که در نهایت ممکن است مقادیر کمی اسید را که ممکن است از متابولیسم اکسیداتیو ایجاد شود، مسدود می کند و افزایش کربوهیدرات باعث افزایش مقدار اسید می شود که ممکن است تشکیل شود. مقدار کمی آگار به محیط اضافه شده یک ساختار نیمه جامد را فراهم می کند که اسید را در نقطه واکنش متمرکز می سازد و از این طریق تسهیل تفسیر بصری تغییر pH می دهد. عملکرد مناسب آزمون OF نیاز به یک اورگانیسم دارد که بتواند به دو لوله از هر یک از محیط کشت ها تجویز شود و پس از تلقیح، یک لوله با روغن معدنی یا پارافین ذوب شده پوشیده شده است و لوله دیگر به سمت هوا باز می شود و استفاده اکسیداتیو کربوهیدرات باعث تولید اسید(زرد) در لوله باز می شود. استفاده از فرآورده های کربوهیدرات باعث تولید اسید(زرد) در لوله های باز و بسته می شود. در محیط کشت OF based on Lactose از کربوهیدرات لاکتوز استفاده می شود.