باسیلوس پومیلیس ( Bacillus pumilus )

ویژگی های سلولی B. pumilus مشابه با سایر گونه های جنس Bacillus از جمله B. subtilis، B. megaterium و B. cereus است. این یک باکتری گرم مثبت، میله ای شکل، اسپور تشکیل دهنده در خاک، آب و بسیاری از زیستگاه های دیگر است. همانند اکثر باکتری های گرم مثبت، اسیدهای چرب اشباع و لیپید تیکوئیک پوشش لایه های بیرونی پیوندهای پپتیدوگلیکان را پوشش می دهند. آن ها در چسبیدن به سلول های میزبان و دیگر سطوح موجود در محیط، و همچنین آنتی ژن های مهم سطح نقش دارند. این اسید ها از پلی گلیکوزیل فسفات (به عنوان مثال، گلیسرول-P و ریبیتول-P) با مونو و disaccharides در واحد تکرار تشکیل شده است. فسفات در زنجیره اسید تیکوئیک باعث جذب کاتیون های مختلف مانند +Ca2  و +Mg2  به سلول می شود. توانایی آن در تشخیص آندوسپور باعث می شود که B. pumilus به شرایط محیطی اولیگوتروفیک، H2O2، ضدعفونی شیمیایی و سایر شرایط خشن مقاوم باشد.

همانند اجزای سلولی، چرخه عمر B. pumilus مشابه با سایر باسیل ها است. این هر سه مرحله زندگی را شامل می شود: اسپورانژیوم، سلول رویشی و اسپور آزاد. هنگامی که شرایط برای رشد مناسب نیست، B. pumilus تحت تأثیر اسپورالیزاسیون قرار می گیرد و اسپور تشکیل می دهد. مرحله اسپورانژی بین حالت رویشی و اسپور آزاد است که در آن اسپور نابالغ درون سلول قرار می گیرد که اگر شرایط مناسب باشد، می تواند زمان بیشتری در حالت اسپور باقی بماند. در شکل گیری یک سلول رویشی از یک اسپور آزاد، اسپور به طور معمول جوانه زنی می کند. جوانه زدن و از سرگیری رشد مناسب جوانه در افزایش دما یا افزایش مواد مغذی است.

چندین آزمایش بیوشیمیایی که در شاخص مشخصات تحلیلی B. pumilus آمیلاز، لیپاز و پروتئاز مثبت است. این مکانیسم های مختلفی از جمله کاهش نیترات، تولید گاز از گلوکز و تولید اسید از منابع مختلف کربن مانند آربینوز، منیتول، زایلوز، گلوکز و لاکتوز است. به طور مشخص، B. pumilus می تواند استیل بوتانل الدهید (ABD) را از آتوئین تولید کند، همانگونه که نتایج مثبتی برای آزمون Voges-Proskauer دیده می شود. ABD بخشی از یک کلاس از دیول ها است که در سنتز پلیمرهای گوناگون در میکروبی به کار رفته اند و همچنین به عنوان جایگزینی برای مواد استاندارد سوخت فسیلی استفاده می شود.

 

Bacillus pumilus ATCC9634

Bacillus pumilus ATCC11778

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “باسیلوس پومیلیس ( Bacillus pumilus )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “باسیلوس پومیلیس ( Bacillus pumilus )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.