ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomyces cerevisiae)

ساکارومایسس سرویزیه یک گونه مخمر سودمند در صنایع نانوایی و آبجوسازی می باشد. این مخمر معمولاً از پوست انگور جداسازی می شود. این میکروارگانیسم از نظر مولکولی و بیولوژیکی پرقدرت می باشد. سلول های این مخمر گرد همانند تخم مرغ هستند که حدود 5 تا 10 میکرومتر قطر دارند. این  میکروارگانیسم توسط فرآیند جوانه زدن تقسیم می شود. خیلی از پروتئین های مهم که در بیولوژی انسان کشف شده بودند برای اولین بار به وسیله همولوگ هایشان در مخمرها تولید شدند. این پروتئین ها شامل پروتئین های سیکل سلولی، پروتئین های سیگنالینگ و آنزیم های پروتئینی می باشد. این مخمر رایج‌ترین مخمر شناخته شده می باشد که دارای اندامکی به نام برکلی است. از این میکروارگانیسم به منظور تولید اتانول استفاده می شود. در شرایط هوازی و در حضور غلظت های بالای گلوکز این مخمر به خوبی رشد می کند ولی مقدار اندکی الکل، تولید می نماید، ولی تحت شرایط بی هوازی، رشد به آهستگی صورت می گیرد و پیروات حاصل از مسیر کاتابولیک به وسیله پیروات دکربوکسیلاز به استالدئید و دی اکسید کربن شکسته شده سپس با احیاء استالدئید توسط الکل دهیدروژناز، اتانول تولید می گردد. به دلیل اینکه، به منظور تولید الکل، ساکارومایسس سرویزیه فاقد آنزیم آمیلاز می باشد، می بایست نشاسته هیدرولیز گردد به این منظور، ابتدا ریشه ها آسیاب گردیده و فشرده می شوند سپس عصاره به دست آمده خشک می گردد. نشاسته حاصل به وسیله جوشاندن تحت فشار مایع شده و سپس توسط آنزیم هیدرولیز می گردد همچنین با افزودن آنزیم های شکننده سلولز که از منابع میکروبی گوناگون به دست می آید، می توان نسبت قندهای احیا کننده را در خمیر کاساوا افزایش داد. این مخمر مربوط به سلسله قارچ ها، شاخه آسکومیست ها، زیر شاخه ساکارومایکوتا، راسته ساکارومایستالس، خانواده ساکارومایستاسه، جنس ساکارومایسس و گونه ساکارومایسس سرویزیه می باشد. این سلول ها می توانند به دو فرم هاپلوئید و دیپلوئید رشد کنند.

Saccharomyces cerevisiea  ATCC9027

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomyces cerevisiae)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomyces cerevisiae)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.