گونه استافیلوکوکوس (staphylococcus sp)

استاف آرئوس ها باکتری هایی هستند کروی یا بیضی شکل به قطر 8/0 تا 1 میکرومتر که مانند خوشه انگور پهلوی یکدیگر قرار می گیرند. این خوشه ها در محیط کشت جامد بزرگ تر و در محیط مایع کوچکترند و اغلب زنجیر کوتاه و دوتایی تشکیل می دهند. در چرک تک تک، دو به دو، چهار به چهار و گاهی مانند خوشه های کوچک پهلوی یکدیگر قرار می گیرند. این باکتری ها بدون اسپور و بی حرکت می باشند. بعضی از آن ها کپسول یا لعاب خارج سلولی دارند که دارای بیماری زایی بیشتری می باشند. استافیلوکوک طلایی گرم مثبت است ولی باکتری های پیر و فاگوسیته شده گرم منفی می گردند. برای اولین بار رابرت کخ در سال 1878 استافیلوکوک را از چرک بیماران به دست آورد. و پس از دو سال پاستور آن را در محیط مایع کشت داد. این باکتری به طور وسیعی در طبیعت پراکنده می باشند. در چرک بیماران، روی پوست و مخاط اشخاص سالم، آب، هوا، زمین، گرد و خاک، ظروف و وسایل معمولی و شیر گاو وجود دارد. این باکتری ها هوازی و بی هوازی اختیاری می باشند ولی در شرایط هوازی بهتر رشد می کنند. روی تمام محیط های معمولی بین 5/6 تا 45 درجه سانتی گراد و pH 4-9 رشد می کنند ولی رشد آن ها در 30 تا 37 درجه و   7 تا 5/7 pH بهتر می باشد. در روی ژلوز ساده پس از 24 ساعت کلنی های گرد، محدب، صاف با حدود مشخص به قطر 1 تا 4 میلی متر ظاهر می شود که دارای پیگمان طلایی است. استافیلوکوک ها انرژی را هم از طریق اکسیداسیون و هم از راه تخمیر به دست می آورند. تجزیه گلوکز تحت شرایط مناسب، راه غیر هوازی(گلیکولیز) یا هوازی را طی می نماید. مقاومت این باکتری نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی و مواد ضدعفونی کننده از تمام باکتری های بدون اسپور زیادتر است.  به نظر می رسد که اکثراً مقاومت به آنتی بیوتیک ها در استافیلوکوک های طلایی و انتروباکتریاسه توسط پلاسمید انجام می گیرد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گونه استافیلوکوکوس (staphylococcus sp)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گونه استافیلوکوکوس (staphylococcus sp)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.